Reklamační řád

I. Záruční podmínky

1. Společnost AVITEX, s.r.o.

sídlo společnosti:
Rybná 716/24
110 01 Praha 1
IČ: 60745291
tel: +420-6048446666

zasílací, doručovací, korespondenční adresa společnosti:

Avitex, s.r.o.

K novému nádraží 2203

59401 Velké Meziříčí

(dále jen prodávající)
poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.

2. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené:
a. Mechanickým poškozením nebo opotřebením
b. Živelnými pohromami
c. Úmyslným poškozením

3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do 5 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu: info@coolpet.eu. Důležité je zaslat i pár fotek, obrázků.

4. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury, dodacího listu, dokladu o zaplacení).

5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, pokud se nedohodnout jinak.

6. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

7. Neoprávněná reklamace.
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, poštovné apod.

II. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000 Sb
2.  Zákazník má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
3.  K tomu je však nutné splnit důležité podmínky. Mezi ně patří, že zboží musí být: originál zabalené (rozumějte nerozbalené), nepoškozené, v původním obalu se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány - záruční list, atd., vráceno v termínu stanoveném zákonem, popř. prodlouženém obchodníkem.
4. Omezení práva na odstoupení od smlouvy platí v případě, kdy prodávající zboží sám registruje přímo pro konkrétního zákazníka a nemůže ho prodat nikomu dalšímu a u zakázkové výroby, kdy prodávající vyrobí zboží na míru dle požadavku zákazníka, v tomto případě nelze odstoupit od smlouvy.
5. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodne s ním způsob vrácení peněz.
6. Pokud již došlo kupujícím k uhrazení částky a vznikl mu nárok na odstoupení od smlouvy, prodávající zašle na adresu kupujícího dobropis, který kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Na základě přijetí dobropisu od zákazníka, prodávající provede vrácení peněz.

7. Pokud potřebuje zákazník zboží vyměnit za menší respektive větší, informuje prodávajícího krátkou zprávou na e mail: info@coolpet.eu prodávajícího, který zboží vymění, není potřeba reklamovat zboží. Při výměně dražšího za levnější nebudou zákazníkovi vypláceny rozdíly v ceně. Vyměněno budou pouze zboží nové, nepoškozené, nepoužité, čisté a nezapáchající po zvířeti apod.. 

8. Náklady na poštovné, přepravné hradí kupující při reklamaci, vrácení nebo výměně zboží.Avitex,s.r.o.
Rybná 716/24
11000 Praha 1
Česká Republika
IČO: 60745291
DIČ: CZ60745291
Čeština
cz
English
en
German
de
Italian
it
Slovak
sk